Avís legal i política de privacitat

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem que el lloc web miriamzucar.com és propietat de Miriam Zucar Cámara, DNI número 43741674K, domicili a l’Avinguda del Convent, 27 de Torrefarrera (Lleida), telèfon de contacte 680423489 i mail de contacte info@miriamzucar.com.

El lloc web miriamzucar.com inclou continguts de caràcter informatiu sobre els serveis de Miriam Zucar Cámara i té com a objectiu principal facilitar a l’usuari/usuària la informació referent als productes i serveis que ofereix.

 

Accés dels usuaris i usuàries

L’accés i/o ús del lloc web miriamzucar.com atribueix la condició d’usuari o usuària i implica
l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i de protecció de dades personals. Les condicions esmentades seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el lloc web. L’usuari/a es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al lloc web miriamzucar.com sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al lloc web és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que, per utilitzar determinades funcions o serveis, sigui necessari que l’usuari/a es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en el següent apartat d’aquest avís legal.

 

Política de privacitat i protecció de dades

El responsable de les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web miriamzucar.com és Miriam Zucar Cámara, DNI número 43741674K, domicili a l’Avinguda del Convent, 27 de Torrefarrera (Lleida), telèfon de contacte 680423489 i mail de contacte info@miriamzucar.com.

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del lloc web miriamzucar.com, el seu tractament se sotmet a les previsions del Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, i a la resta de normativa aplicable. Les dades s’incorporaran en el fitxer de contactes del responsable Miriam Zucar Cámara.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal recollides a través dels diferents formularis del lloc web miriamzucar.com és atendre les consultes dels usuaris/es, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació de serveis que ofereix Miriam Zucar Cámara i enviar informació, publicitat i promocions dels productes i serveis que ofereix Miriam Zucar Cámara.

Miriam Zucar Cámara tractarà amb confidencialitat les dades facilitades pels usuaris/es d’acord amb la legislació vigent i en garanteix els nivells de protecció necessaris per a la seguretat en el tractament de les dades.

El tractament de les dades facilitades per l’usuari/a requerirà del consentiment previ i explícit d’aquest a través dels formularis del lloc web miriamzucar.com, legitimant així a Miriam Zucar Cámara a tractar-les amb les finalitats descrites anteriorment. Si l’usuari/a no presta el consentiment al tractament de les seves dades, Miriam Zucar Cámara no podrà atendre les seves consultes ni peticions d’informació o prestació dels seus serveis.

Miriam Zucar Cámara conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu entre el responsable i l’usuari/a o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent. Miriam Zucar Cámara no elabora perfils ni fa transferències internacionals amb les dades de les quals és responsable.

L’usuari/a pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades així com també té el dret de limitació i oposició al seu tractament. L’usuari/a també té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i a interposar una reclamació davant l’autoritat competent (aepd.es). Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit, indicant quin dret vol exercir i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a MIRIAM ZUCAR CÁMARA, Av. del Convent, 27 Torrefarrera (25123) o bé a través del mail info@miriamzucar.com

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de miriamzucar.com els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, que inclou
els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a miriamzucar.com l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de miriamzucar.com, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets

miriamzucar.com explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, miriamzucar.com s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web miriamzucar.com  qualsevol contingut d’aquesta pàgina
    en una finestra que no pertany a aquest lloc web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a miriamzucar.com  d’acord a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de miriamzucar.com, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de miriamzucar.com , dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari/a podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o
qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web.

miriamzucar.com no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament
de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Galetes que s’utilitzen en aquest lloc web

• pll_language

Titularitat: Polylang

Aquesta galeta és pròpia de les eines amb què s’ha desenvolupat el web, guarda l’idioma escollit en la navegació i té una durada de 12 mesos.

Responsabilitat en relació amb els continguts i modificacions del lloc web

miriamzucar.com es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com
també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

miriamzucar.com no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres
pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del lloc web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Miriam Zucar Cámara no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar per la falta de disponibilitat, manteniment i bon funcionament del lloc web miriamzucar.com, de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts, l’ús negligent, il·lícit, fraudulent o contrari a aquest avís legal ni dels danys que es poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut del llos web miriamzucar.com, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Dret d’exclusió

miriamzucar.com es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis
oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les
presents condicions generals.

Generalitats

miriamzucar.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització
indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

miriamzucar.com no pot garantir que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa
no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

miriamzucar.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Miriam Zucar Cámara i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

 

Contacte

Els camps marcats amb * són obligatoris.Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable:
Miriam Zucar Cámara
Finalitat:
atendre les consultes dels usuaris/es, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació de serveis i enviar informació, publicitat i promocions dels productes i serveis que ofereix Miriam Zucar Cámara.
Legitimació:
consentiment de l’interessat.
Destinataris:
no es cediran les dades a tercers a excepció d’obligació legal.
Drets:
d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació u oposició al seu tractament, dret a retirar el consentiment i dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
Informació addicional:
en aquest “enllaç” l'usuari/a trobarà tota la informació detallada sobre la protecció de dades de www.miriamzucar.com.